Her kan du få et estimat for hva det vil koste å leie slippen inklusiv kjøp av sinkanoder.

Kalkulatoren er retningsgivende men ikke eksakt.

Estimat slippleie

MiljøGebyr (fast pris kr 250)

Båtens lengde i fot (minimum 33,5 fot tilsv 2550 kr, deretter kr 76 pr fot)

Ekstra dager (utover de 3 første) a kr 500

Sinkanoder 1 kg a kr 265

Sinkanoder 3 kg a kr 380

Sinkanoder 5 kg a kr 550

kr 0

Slipp

Estimator