Betingelser og priser for bruk av slippen

Båteiers ansvar:

Båteier er selv ansvarlig for å ha kunnskap om plassering av propell(er), ror, akterstevn og lignende slik at nevnte elementer ikke kommer i konflikt med slippvognens puter.

Priser:

I leieprisen er det inkludert tilgang til strøm (16amp), kraftig høytrykkspyler og ferskvann. 

Grunnpris gjelder for leie av slipp inntil 3 dager.

Grunnprisen er kr 76.- pr fot (båtens lengde) men med en minstepris på kr 2550 (ca 33,5 fot).  Et mijøgebyr på kr 250 kommer i tillegg.

Liggedager på slipp utover 3 dager er kr. 500,- pr. dag.

Priseksempel - Skøyte 49 fot 5 dager 
Slippleie kr 76 * 49 = kr 3724,-
Ektra dager kr 500*2 = kr 1000,-
Miljøgebyr = kr  250,-
Total     = kr 4974,-

Avbestilling:

Mer enn 14 dager før slipptjeneste: Ingen avbestillingsgebyr.

8 – 14 dager før avtalt slipp tjeneste: Avbestillingsgebyr på 50 % av beløp på bestilt slipptjeneste

7 dager og mindre før avtalt slipp tjeneste: Avbestillingsgebyr på 100 % av beløp på bestilt slipptjeneste.

1.     Ansvar og Risiko

Slippen hos Loggen Kystlag er en medlemsslipp. Det innebærer at Loggen Kystlag ikke tar noe risiko eller ansvar ved bruk av slippen. 
Båteier har derfor alt ansvar og risiko for sin egen båt ved bruk av slippen samt alt utstyr som blir brukt i forbindelse med bruken av slippen

2.     Dypgående

Slippen kan ta imot båter som ikke går dypere enn 3,5 meter

3.     Tonnasje

Slippen kan ta opp båter opp til 120 tonn

4.     Forsikring og Registrering

Båteier må ha tilgjengelig eller sendt slippgruppa registrerings- og forsikringspapirer (tredjepartsforsikring/ ansvarsforsikring) før 
slippen taes i bruk.

5.     Bruk av gassflasker

Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.

 6.     Asfaltgryter

Asfaltgryter o.l. skal være plassert under hensyn til minst mulig fare for overkoking, velting og andre uhell.

7.     Slokningsredskaper

Ved arbeide med sveising, autogenbrenning og vinkelsliper skal tilstrekkelig og egnede slokkemidler være plassert ved arbeidsplassen. (minst 2 stk 6 kg. ABE pulverapparater)

8.     Brennbart materiale

Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. På steder med skjult brennbart materiale tas egnede forholdsregler.

Filler / kluter innsatt med løsningsmidler med risiko for selvantennelse, skal kastet i brannsikker beholder.

9.     Etterkontroll

Ved utførelse av varme arbeider skal det holdes kontroll i minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet.

10.     Orden

Slippområdet skal være ryddet for avfall etter bruk av slippen. Loggen har ikke egen container for avfall fra slippen. Malingsspann og alle rester etter båtpussen skal fjernes av båteier.

Dette innebærer at ikke noe avfall må kastes på Loggens område.

Manglende eller mangelfull opprydding etter bruk vil bli belastet med kr. 1000,-

Se opplag på vinsjhus eller mottatt skriv ved opptak av båt.

11.       Medlemskap i Loggen Kystlag

Du må være medlem i Loggen Kystlag eller et annet kystlag tilknyttet Forbundet Kysten 
for å bruke slippen. Medlemskap er åpent for alle.