Betingelser

Betingelser for bruk av slippen

Du kan laste ned en kopi av betingelsene her.

Båteiers ansvar:

Båteier er selv ansvarlig for å ha kunnskap om plassering av propell(er), ror, akterstevn og lignende slik at nevnte elementer ikke kommer i konflikt med slippvognens puter.

Priser:

Minstesats for slipptjeneste er satt til kr. 2550,- som inkluderer 3 dager på slipp, tilgang til 
strøm (16amp), kraftig høytrykkspyler og ferskvann.

Minstesats går i sin helhet til avregning på oppgitt størrelse på båt.

– Påfølgende fot faktureres med kr.76,- per. fot.

– Påfølgende liggedager på slip er kr. 380,- pr. dag.

– Miljøstasjon gebyr belastes med kr. 250,- per slipping

Priseksempel – Skøyte 49 fot

Slipptjeneste – minstesats                                        kr. 2550,-

Slipptjeneste – over minstesats                               kr. 1174,-

Miljøstasjon gebyr                                                       kr.   250,-

Total sum                                                                       kr. 3974,-

Avbestilling:

Mer enn 14 dager før slipptjeneste: Ingen avbestillingsgebyr.

8 – 14 dager før avtalt slipp tjeneste: Avbestillingsgebyr på 50 % av beløp på bestilt slipptjeneste

7 dager og mindre før avtalt slipp tjeneste: Avbestillingsgebyr på 100 % av beløp på bestiltslipptjenste.

1.     Ansvar og Risiko

Slippen hos Loggen Kystlag er en medlemsslipp. Det innebærer at Loggen Kystlag ikke tar noe risiko eller ansvar ved bruk av slippen. 
Båteier har derfor alt ansvar og risiko for sin egen båt ved bruk av slippen samt alt utstyr som blir brukt i forbindelse med bruken av slippen

2.     Dypgående

Slippen kan ta imot båter som ikke går dypere enn 3 meter

3.     Tonnasje

Slippen kan ta opp båter opp til 120 tonn

4.     Forsikring og Registrering

Båteier må ha tilgjengelig eller sendt slippgruppa registrerings- og forsikringspapirer (tredjepartsforsikring/ ansvarsforsikring) før 
slippen taes i bruk.

5.     Bruk av gassflasker

Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.

 6.     Asfaltgryter

Asfaltgryter o.l. skal være plassert under hensyn til minst mulig fare for overkoking, velting og andre uhell.

7.     Slokningsredskaper

Ved arbeide med sveising, autogenbrenning og vinkelsliper skal tilstrekkelig og egnede slokkemidler være plassert ved arbeidsplassen. (minst 2 stk 6 kg. ABE pulverapparater)

8.     Brennbart materiale

Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. På steder med skjult brennbart materiale tas egnede forholdsregler.

Filler / kluter innsatt med løsningsmidler med risiko for selvantennelse, skal kastet i brannsikker beholder.

9.     Etterkontroll

Ved utførelse av varme arbeider skal det holdes kontroll i minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet.

10.     Orden

Slipp område skal være ryddet for avfall etter bruk av medlem slipp. Malingsspann og rester skal plasseres på miljøstasjon, hvor man også finner beholdere for annet definert miljø avfall.

Se opplag på vinsjehus eller mottatt skriv ved opptak av båt.

Manglende eller mangelfull opprydding etter bruk vil bli belastet med kr. 1000,-

11.       Medlemskap i Loggen Kystlag

Du må være medlem i Loggen Kystlag eller et annet kystlag tilknyttet Forbundet Kysten 
for å bruke slippen. Medlemskap er åpent for alle.